Föreningen

Svensk Kuratorsförening är en ideell och obunden yrkesförening och ett nationellt forum för kuratorer (socionomer) inom hälso-och sjukvård. Föreningen fungerar också som remissinstans. Översikt – Poster.

Läs mer om Svensk Kuratorsförening i vår folder:

Svensk kuratorförening folder

Varje år arrangerar Svensk Kuratorsförening utbildnings- och nätverksdagar för kuratorer inom hälso- och sjukvården, där aktuella ämnen presenteras. Kuratorsdagarna 2019 äger rum i Stockholm den 6-7 maj.

Svensk Kuratorsförening har till uppgift att

– betona kuratorns roll som social och psykosocial expert och betydelsen av denna kompetens inom hälso- och sjukvård

– främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet genom att verka för grundlig och effektiv utbildning och fortbildning

– verka för utveckling av kuratorsarbetet såväl nationellt som internationellt och informera medlemmarna därom

– främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier med anknytning till medlemmarnas arbetsområden

– aktivt verka som remissinstans och delta i den samhälleliga debatten

Svensk Kuratorsförening har tagit initiativ till och ingått i Nationella Kvalitetsrådet för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvården, som har tagit fram kvalitetspolicy och kvalitetshandbok för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvården.Om detta kan Du läsa mer om under fliken “Kvalitetspolicy“.