Föreningen

Svensk Kuratorsförening är en ideell och obunden yrkesförening och ett nationellt forum för kuratorer (socionomer) inom hälso-och sjukvård. Föreningen fungerar också som remissinstans. Översikt – Poster.

Varje år arrangerar Svensk Kuratorsförening utbildnings- och nätverksdagar för kuratorer inom hälso- och sjukvården, där aktuella ämnen presenteras. Kuratorsdagarna 2016 ägde rum i Stockholm den 18-19 april. Rubriken för dagarna var “Det breda psykosociala behandlingsarbetet – Kuratorn en självklarhet”. I samband med kuratorsdagarna hölls föreningens årsmöte.

Svensk Kuratorsförening är indelad i olika arbetsområden, som har en eller flera kontaktpersoner. Du kan läsa mer om dessa under fliken “Arbetsområden“.

Svensk Kuratorsförening har till uppgift att

- betona kuratorns roll som social och psykosocial expert och betydelsen av denna kompetens inom hälso- och sjukvård

- främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet genom att verka för grundlig och effektiv utbildning och fortbildning

- verka för utveckling av kuratorsarbetet såväl nationellt som internationellt och informera medlemmarna därom

- främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier med anknytning till medlemmarnas arbetsområden

- aktivt verka som remissinstans och delta i den samhälleliga debatten

Föreningen ingår i ICSW – “International Council on Social Welfare”www.icsw.se.

Svensk Kuratorsförening har tagit initiativ till och ingått i Nationella Kvalitetsrådet för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvården, som har tagit fram kvalitetspolicy och kvalitetshandbok för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvården.Om detta kan Du läsa mer om under fliken “Kvalitetspolicy“.