Kuratorsdagarna 2021

Kuratorsdagarna 2021 genomfördes som en
online-konferens den 6 maj.

Tack till alla som deltog på årets Kuratorsdag!

Nedan kan Du ta del av programmet, både från årets samt tidigare års dagar.

Planeringen inför Kuratorsdagarna 2022 är i full gång och information om kommande dagar kommer att läggas upp på här på hemsidan.

/Styrelsen för Svensk kuratorsförening

Program – Kuratorsdagen 2021