Kongresser

ICSW – “International Council on Social Welfare” hade den 8 – 12 juli 2012 sin världskongress i Stockholm, där Svensk kuratorsförening deltog. Kongressen hade rubriken ”Action and impact in social work” www.swsd-stockholm-2012.orgRapport från kongressen.

På den 6:e  Internationella kongressen Social Work in Health and Mental Health som ägde rum i Dublin den 28 juni – 2 juli 2010 deltog delar av styrelsen och presenterade Svensk Kuratorsförening med en poster.  Gerd de Neergaard har skrivit en reseberättelse från kongressen, som Du kan ladda ner här.

Tidigare kongresser