Kuratorsdagarna 2006

KURATORSDAGAR 24 – 25 april 2006

Plats: Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6,
Karolinska Institutet, Solna

Konferensavgift: Medlem: 3.200 kr Ej medlem: 3.700 kr
Sista anmälningsdag är den 15 mars 2006

Måndag 24 april 2006

11.00 – 12.30
Registrering – Kaffe och smörgås

12.30 – 13.00
Välkomstord, Iris Sundelin, ordförande
Invigning, Ylva Johansson, vård- och äldreomsorgsminister

13.30 – 15.00
Att tala med kurator, vad skall det vara bra för?
Om professionellt psykosocialt arbete i sjukvården.
Viveca Ekdahl Lindgren, kurator, enhetschef,
universitetsadjunkt, Institutionen för Socialt arbete, Göteborg

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 17.00
Sömn och hälsa – mekanismer och behandling
Torbjörn Åkerstedt, professor, Institutet för Psykosocial Medicin (IPM) och Karolinska Institutet, Solna
Ett område som Torbjörn Åkerstedt forskar på är bl a kopplingen mellan störd sömn och utbrändhet. Utbrändhet verkar inte inträffa utan störd sömn. Människor har idag fått en störd återhämtning och detta i sin tur beror på stress.

Frukt

17.30 – 18.30
Årsmöte

19.30
Middag på Stallmästargården

Tisdag 25 april 2006

08.30 – 10.30
EVIDENSBASERAT ARBETSSÄTT
Evidence-based Policy & Practice and Systematic Reviews
Merete Konnerup, direktör, Nordisk Campbell Center,
Köpenhamn
Merete Konnerup är chef för Nordisk Campbell Center i
Köpenhamn, där man tar fram systematiska kunskapsöversikter inom det sociala fältet. Hon är en uppskattad talare i ämnet.
Vägen mot evidens – en beskrivning från Kuratorskliniken.
Eva Bergdahl-Vikman, sektionschef, Kuratorskliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
Eva Bergdahl-Vikman leder en arbetsgrupp på Karolinska
universitetssjukhuset, som arbetar med hur man evidensbaserar sitt arbetssätt inom kuratorskåren
Vad betyder det att arbeta evidensbaserat i praktiken?
Carina Gustafsson, psykolog o forskare, Institutet för utveckling av Metoder i Socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen, Stockholm
Carina Gustavsson är forskare på IMS och uppskattad föreläsare om evidensbaserat arbetssätt i praktiken. IMS – Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete – är namnet på det institut inom Socialstyrelsen, som påbörjade sin verksamhet 1 april 2004.

10.30 – 11.00 Kaffe

11.00 – 12.30
Kärlek och hälsa – utvärdering av psykosocialt behandlingsarbete
Ann-Marie Lundblad, socionom/leg psykoterapeut, fil.dr, Borås
Ann-Marie Lundblad är familjeterapeut och har arbetat med behandling av barn och familjer bl a som kurator på BUP och
därefter med par inom familjerådgivningen. Hon arbetar numera med familjerätt, föreläsningar och terapier i privat regi.
Ann-Maries avhandling ”Kärlek och hälsa” är en intressant utvärdering av parbehandling i ett folkhälsoperspektiv.

12.30 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.15
Forskning om sjukfrånvaro och sjukskrivning. Sjukvårdens
och kuratorns roll
Kristina Alexanderson, professor, Sektionen för Personskade-
prevention, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm
Kristina Alexanderson är professor i socialförsäkring på Karolinska Institutet och har framförallt forskat på samband mellan sjukfrån- varo, hälsa och livsvillkor. Hon har bl a sett att sjukvårdens organi- sation kan riskera att främja lång sjukfrånvaro hos patienterna.

16.15 – 16.30
Avslutning av dagarna
Iris Sundelin, ordförande

Med reservation för ändringar

KONFERENSAVGIFT:
Medlem: 3.200 kr

Ej medlem: 3.700 kr

Sista anmälningsdag är den 15 mars 2006.

ANMÄLAN: Klicka här!

Konferensavgiften sätts in i samband med anmälan (senast 15/3 2006) på:
Bankgiro 5430-1288 eller postgiro 197447-6, Svensk Kuratorsförening.
Skriv på inbetalningskortet: ”Konferensavgift 2006 – Kuratorer”
samt för vilka personer som betalningen gäller.
OBS! Särskild faktura skickas inte ut!

I priset ingår middag första kvällen, lunch andra dagen och kaffe enligt
programmet.

Anmälan är bindande och om platsen inte utnyttjas kan ersättningskrav ställas.

FÖRFRÅGNINGAR:
Barbro Helgesson, tel 090/785 30 62, e-mail: es.llvnull@nossegleh.orbrab
Iris Sundelin, tel 0660/897 17, e-mail: es.nvlnull@nilednus.siri

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
Bli medlem Du också!
Kontakta: Britt-Marie Johansson,
Vårdcentralen Bergsjön,
Rymdtorget 8 B, 415 19 Göteborg
Tel 031/43 08 16
es.noigergvnull@nossnahoj.atram.eiram-ttirb