Kuratorsdagarna 2007

Kuratorsdagar 2007
Svensk Kuratorsförenings årliga KURATORSDAGAR i UMEÅ den 23 – 24 APRIL 2007

Plats: Umeå Folkets Hus, Vasaplan, Umeå

Konferensavgift
Medlem: 3.200 kronor
Ej medlem: 3.800 kronor

Anmälan till dagarna kan göras antingen på särskild anmälningsblankett eller direkt via hemsidan!
Klicka här för att anmäla dig!

I direkt anslutning till dagarna arrangerar sektionen för primärvårdskuratorer en egen nätverksträff onsdagen den 25 april kl 8.30 – 12.00.

PROGRAM

23 april 2007

08.00-10.00 Registrering och fika

10.00-10.15 Välkomstord, Iris Sundelin, ordförande

10.15-10.45 Invigning, Sofie Edberg, socionom, landstingsdirektör
Västerbottens läns landsting.

10.45-11.30 Knepiga besked och bärande relationer
Efter autonomins intåg, räcker det då med information?
Pär Salander, leg psykolog vid onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus. Docent vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

11.30-12.30 Subkulturella perspektiv på funktionshinder
Lennart Sauer, socionom, fil. dr., institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Ordförande för centrum för handikappvetenskap.

12.30-13.30 Lunch

13.30-16.00 Att leda det psykosociala arbetet inom hälso- och sjukvården, ett uppdrag för socionomen/kuratorn
Betydelsen av relationskompetens och hur du utvecklar ditt
ledarskap. Anna-Lena Birkeland och Kirsi Reijonen, socionomer med mångårig klinisk erfarenhet. Numera verksamma vid
Kompetensutvecklingsbyrån inom Västerbottens läns landsting där de bl.a. erbjuder handledning samt chef- och verksamhets- stöd.

Inkl. kafferast

19.00 Middag på Rex

24 april 2007

08.30-09.30 Årsmöte

09.45-11.15 Abort & infertilitet – två sidor av samma mynt. Inkl. kort paus Om kvinnors och mäns reproduktiva villkor och val.
Ann Lalos, socionom, professor och enhetschef inom klinisk
vetenskap obstetrik och gynekologi, Umeå Universitet.

11.15-12.30 Vilka känslor är tillåtna i samband med abort? Kvinnor och mäns upplevelser av abort.
Anneli Kero, socionom, universitetslektor, institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Anneli har lång klinisk erfarenhet av kuratorsarbete inom psykiatrin, somatiken och primärvården.

12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 Att leda utveckling eller vara offer för omständigheterna
Erfarenheter av systematiskt förbättringsarbete i Västerbottens läns landsting med fokus på relationen vårdgivare-patient.
Lena Nordh, socionom verksam i ”Memeologen” inom
Västerbottens läns landsting. Lena har arbetat 8 år med förbät-
tringsarbete parallellt med tjänsten som kurator inom psykiatrin.

14.45-15.15 Kafferast

15.15-16.15 Alla har vi vår berättelse
Anita Salomonsson, socionom, författare, hedersdoktor vid Umeå universitet. Har bl.a. skrivit böckerna ”Änglabilder”,
”Vackrast var ändå mamma” och ”Armade cykel”.

16.15-16.30 Avslutning av dagarna, Iris Sundelin

Med reservation för ändringar

Anmälan:
I år kan du anmäla dig till kuratorsdagarna via vår hemsida
Klicka här för att anmäla dig!
eller så skickar du en separat anmälningsblankett till:
Kurator Gerd de Neergaard
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/geriatrik
Högsbo, B10, Box 30110, 40043 Göteborg

Deltagarförteckning skickas via e-post några dagar innan konferensen men någon bekräftelse på anmälan skickas inte ut.

Konferensavgiften sätts in i samband med anmälan (senast 15/3 2007) på:
Bankgiro 5430-1288 eller postgiro 197447-6, Svensk Kuratorsförening. Skriv på inbetalningskortet: ”Konferensavgift 2007 – Kuratorer” samt för vilka personer som betalningen gäller. OBS! Särskild faktura skickas inte ut.

.

FÖRFRÅGNINGAR
Barbro Helgesson, tel. 0935-40061, e-mail: ten.tenlacolgnull@rabsral
Iris Sundelin, tel. 0660-89717, e-mail: es.nvlnull@nilednus.siri

Konferensavgift
Medlem: 3.200 kronor
Ej medlem: 3.800 kronor

Sista anmälningsdag är den 15 mars 2007. Anmälan är bindande och om platsen inte utnyttjas kan ersättningskrav ställas.

I priset ingår kaffe och alla måltider enligt programmet, d.v.s. även
middagen på kvällen.

Karta för att hitta till Umeå Folkets Hus finns på deras hemsida www.umea.fh.se

Arrangör: Svensk Kuratorsförening
Organisationsnummer: 83 24 01-4474
Bli medlem Du också!
Kontakta: Britt-Marie Johansson, Tel 031-3450711 eller 031-3450700
Vårdcentralen Spinnaren Gamlestadsv 4B15,
415 02 Göteborg
es.noigergvnull@nossnahoj.atram.eiram-ttirb
www.kurator.se