Kuratorsdagarna 2008

Kuratorsdagar i Stockholm 5 – 6 maj 2008
Svensk Kuratorsförening har haft sina årliga dagar 5 – 6 maj 2008 i strålande försommarsol på Karolinska Institutet i Stockholm. Det var två mycket intressanta välbesökta dagar.

Socialminister Göran Hägglund var inbjuden att inviga dagarna varefter professor emeritus Marie Åsberg föreläste under rubriken “Stress och ohälsa, vad kan vi göra åt det?” Efter lunch kom universitetslektor Anette Skårner från Institutet för Socialt arbete i Göteborg och talade om det psykosociala behandlingsarbetets teorier – också mycket uppskattat! Det gav den starka känslan – “sätta ord på vad man faktiskt gör” och i teoretiska termer.

Ulla Forinder, universitetslektor vid Socialhögskolan i Stockholm talade under rubriken “Narrativ metod i kliniskt arbete och forskning” och framhöll bl.a vikten av berättelsen som ett meningsskapande sammanhang.

Slutligen berättade kurator Gerd de Neergaard och Britt Marie Johansson om resan fram till det som blev boken “Kurator inom hälso- och sjukvård” (Studentlitteratur).

Andra dagen fokuserade på forskning och forskningsprojekt utifrån olika utgångspunkter. Den dagen var ett samarrangemang med Nätverket för forskande socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvård. Kurator Maria Flink informerade om “Alla tiders kuratorsprojekt – en kartläggning”, där vi bl a fick veta att det finns idag 74 disputerade kuratorskollegor! Och fler är på gång.

Andra dagen fanns inbjudna gäster från Vetenskapsrådet, Vårdalsstiftelsen, Forskningsrådet för arbetsliv och hälsa samt Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete som informerade, diskuterade och svarade på frågor

Slutligen talade Ann Lalos och Agneta Öjehagen, som båda tidigare arbetat som kuratorer och nu är professorer i Umeå respektive Lund.