Kuratorsdagarna 2009

KURATORNS ROLL I SAMVERKAN var temat för 2009 års kuratorsdagar som arrangerades av Svensk Kuratorsförening.
Dagarna ägde rum i Göteborg den 20 – 21 april 2009.

Du kan ladda ner programmet genom att klicka här.

Svensk Kuratorsförening har haft sina årliga dagar och i år också 65-årsjubileum. Allt gick av stapeln på Läppstiftet Konferens i Göteborg och under rubriken “Kuratorns roll i samverkan”. Vi var c:a 100 deltagare.

Följdriktigt så ägnades en del av tiden till föreläsningar under temat samverkan.
Regionrådet Jonas Andersson inledningstalade och hade bl.a undersökt och funnit att antalet kuratorer inom Primärvården Västra Götaland ökat betydligt under senare år.
Därpå följde Eva Svensson fr FK som inf om hur samverkan sett ut på Hisingen i Göteborg, där det också fanns ett ekonomiskt samverkansprojekt “DELTA”, under flera år innan den lagstiftningen blev permanentad och implementerad i samarbetet mellan FK, sjukvård, AF och socialtjänst. Man hade bl.a tidigt handläggare från FK utplacerade på de olika vårdcentralerna.
Åsa Radl, tidigare verksam som kurator på VC på Hisingen, inf sedan om sitt uppdrag som processledare med syfte o mål att förbättra sjukskrivningsprocessen. Detta uppdraget ligger inom den s.k miljardsatsningen, och har bla.inneburit utbildning och info till i stort sett all personal på VC i Göteborg. Åsa har 3 kollegor till inom sitt område.
Efter lunch föreläste Marie Fridolf, samverkanskonsult och forskare, tidigare anställd på Socialstyrelsen, utifrån rubriken “Samverkan för en bättre välfärd”. Hållpunkter här var bl.a “tillit”, “gemensam värdegrund”, “balans” som påverkande faktorer på vår hälsa.
Kjell Westerlund ordf i anhörigföreningen VSFB – Vi Som Förlorat Barn – bjöd på en engagerande framställning som bottnade i förlusten av sin 20-årige son genom en olyckshändelse. Här betonades vikten av att inte se på sorg som en sjukdom utan som en naturlig reaktion i en svår och onormal situation. Men man kanske inte orkar med sitt dagliga jobb och begreppet “sorgskrivning” föreslås som en legitim anledning att vara borta.

Min kommentar i detta – Svensk Kuratorsförening beslutade senare på årsmötet att agera i denna fråga, dvs lyfta frågeställningen att få till stånd sorgskrivning via skrivelse.
Föreläsningsdagen avslutades med att Manuela Sjöström, doktorand vid Inst för socialt arbete Gbgs Universitet, berättade så långt hon kommit i sin jämförande studie om sjukhuskuratorers situation i Tyskland resp Sverige.

Efter årsmötet senare denna eftermiddag blev det på kvällen buffé på Hotell Palace, Furstenbergska galleriet med underhållning av Patricierbaletten – en studentbalett som funnits som grupp i 45 år! Trevligt, färgsprakande och upplivande inslag tillsammans med god mat och socialt umgänge med kollegor! Dessutom läste vår ordförande Iris Sundelin från första protokollen från Svensk Kuratorsförenings möten 1944 i Stockholm – underhållande kuriosa. Inte minst vad gällde kostnader för förplägnad vid mötena!!

Dag 2 ägnades fm åt kuratorer som presenterade olika arbeten – Inger Benkel doktorand inom Sahlgrenska Akademin och kurator inom palliativ vård arbetar sedan länge med att följa upp anhöriga till personer som avlidit – intervjuer ang bl.a vilket stöd man behövt och kunnat få. Hon presenterade på ett engagerande sätt vägen från idé till faktiskt forskararbete! Inspirerande var det också att höra kuratorerna Carina Mannefred och Lisbeth Bengtsson från Borås som under sin magisterutbildning skrivit sin D-uppsats ang vardagsliv med cancer; även här intervjuer med anhöriga.

Lena Andersson, socionom, diskputerad och forskare är verksam på Nordiska högskolan för Folkhälsovetenskap. Hon presenterade sin undersökning av unga med ohälsa; epidemiologi och förklaringsmodeller. Det är en trend med ökande psykisk ohälsa hos unga – främst kvinnor – men det är inte de allvarliga psykiska sjukdomarna det handlar om, utan främst mer eller mindre diffus ångest, depressioner, existentiella grubbel. Man ser ett samband med samhällsutvecklingen vilket ju inte är så överraskande.

Jan Beskow, professor, psykiater m.m och föregångsgestalt för suicidforskning avslutade andra dagens eftermiddag på sitt fängslande sätt i ämnet “Att tänka på suicid är normalt – ibland till och med nyttigt!”

Allra sist avslutade vår ordförande Iris Sundelin dagarna. Vi fick då också veta att det 2/4 beslutats att tillsätta en behörighetsutredning för att bl.a se över den eviga legitimationsfrågan! Nu håller vi alla tummarna att denna evighetsfråga får ett lyckligt slut.

Det är aldrig lätt att försöka sammanfatta våra dagar på ett rättvisande sätt! Svårt att fånga så mycket till något greppbart att ta del av. Ni som var med, ni har fått alla PPP och annat material – ni andra, hoppas vi kan ses nästa år! Då kommer dagarna att äga rum i Stockholm – exakt tid är inte bestämd ännu.

För Svensk Kuratorsförening

Britt-Marie Johansson, kurator styrelseledamot Svensk Kuratorsförening, ansv för medlems/arbetsområdesfrågor

VC Gamlestadstorget Göteborg