Kuratorsdagarna 2010

2010 års kuratorsdagar 3 – 4 maj 2010 i Stockholm

…hade rubriken “Hälsans Ekonomi”. Föreläsare detta år var professor Kristina Alexandersson, folkhälsopolitisk expert Bernt Lundgren, professor Kristina Orth-Gomér, överläkare Abbe Schulman, fil. dr. Bitte Modin, med. dr. Mats Gulliksson, kurator med. dr. Aina Johnsson och med. dr. Aina Lehti. Generaldirektör Ann-Christin Tauberman informerade om behörighetsutredningens uppdrag angående legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvård.

Här kan du ladda hem programmet