Kuratorsdagarna 2011

Kuratorsdagarna 2011 ägde rum på Karolinska Institutet i Stockholm den 11 – 12 april 2011. Rubriken för dagarna var Kurator i hälso- och sjukvården – Patientens rättsliga säkerhet och trygghet. Många intressanta föreläsare var inbjudna. Hela programmet kan Du ladda ner här Kuratorsdagar 2011.