Kuratorsdagarna 2013

”Learn to get along and help others to do it” var temat för 2013 års dagar som ägde rum i Göteborg den 22-23 april.

 

Första dagens förmiddag berättade författaren och forskaren Lisbeth Pipping på ett gripande och fascinerande sätt om sin uppväxt med en utvecklingsstörd mamma och två yngre systrar. I mycket utgick hon från sin bok ”Kärlek och stålull”.

 

Hela eftermiddagen fick vi förmånen att höra ”Dr D” dvs Sophia Dziegielewski, professor i socialt arbete från Florida. Hon gav oss inspiration avs socialt arbete – att vara en brofunktion mellan psykologi, sociologi och antropologi. Även om mycket var kopplat till amerikanska förhållanden, så fanns en hel guldgruva att ta med oss från hennes föreläsning.

 

Dag 2 bestod av en förmiddag med kollegor som berättade utifrån sina olika projekt/verkligheter – Chichi Malmström från Skaraborgs sjukhus om psykosocialt stöd i cancerrehab, Marianne Lundquist-Örhn om ett projekt inom Habilitering angående föräldrar med utvecklingsstörning och Margareta Tauberman och Karin Höglund från Värmland resp Skåne tillsammans med en erfaren brukare om patient- och närståendeutbildning.

 

Under eftermiddagen informerade ett team från Oslo om PKL-arbetet efter attentatet på Utöya 22 juli 2011. Det var en sjuksköterska, en socionom och en psykolog som föreläste.

 

Dagarna var mycket uppskattade!

 

 

Nästa års dagar kommer att äga rum i Stockholm – och innebär också föreningens 70-årsjubileum!