Remisser

Svensk Kuratorsförening är remissinstans. Som förening bevakar vi att det psykosociala perspektivet beaktas. Under 2017 har det inkommit remisser främst avseende nationella vårdprogram (NVP) och standardiserade vårdförlopp (SVF) rörande olika cancerdiagnoser. Som medlem får du del av vilka remisser som besvarats genom verksamhetsberättelsen.