Reumatologi

<- Tillbaka till “Arbetsområden”

Kontaktperson:

Svenskt Reumaforum (Sverefo)

Som medlem i Svensk Kuratorsförening är Du som arbetar med reumatologi automatiskt medlem i Svenskt Reumaforum (Sverefo) utan extra kostnad. Det enda Du behöver göra är att anmäla Din e-mailladress till Margaretha Lundin, som är medlemsansvarig för Sverefo: e-post: es.noigergvnull@nidnul.ahteragram
Sverefos främsta uppgift är att fungera som ett gemensamt forum för de yrkeskategorier som arbetar inom reumavården. Föreningens syfte är att:
– möjliggöra informellt utbyte av yrkeserfarenheter
– förmedla kontakt mellan olika grupper intresserade av liknande projekt
– uppmuntra forskning och utveckling över yrkesgränserna
– skapa ekonomiska förutsättningar för tvärvetenskapligt arbete
– verka för internationellt samarbete

Vartannat år arrangeras ett nationellt möte för att ge medlemmarna möjlighet till utbildning och utbyte av erfarenheter.

Vill Du ha mer information gå in på hemsidan www.sverefo.nu eller kontakta någon i styrelsen!

 

2014-01-23
Nedläggning av nätverk för kuratorer inom reumatologi
.

Vi i arbetsgruppen har uppskattat att få arbeta tillsammans, vi har trott på nätverket och hade hoppats på att det skulle kunna leva vidare. Tyvärr har vi efter höstens utvärdering kommit fram till att intresset för nätverket är för lågt för att vi ska känna det meningsfullt att fortsätta arbeta med det. Vår mejllista kommer fortsättningsvis inte att uppdateras.

Vår rekommendation är att ni vänder er till ert regionala nätverk för fortsatta nätverksträffar. Vi förstår att det ser olika ut över landet, i vissa delar finns det fungerande regionala nätverk och i andra delar fungerar det sämre, eller inte alls. För er som bor i mellersta Sverige har Alexandra (Västerås) och Ros-Mari (Eskilstuna), som ingått i arbetsgruppen, tankar på att försöka få till ett fungerande regionalt nätverk. Är ni intresserade får ni väldigt gärna höra av er till någon av oss. Förutom regionala nätverk finns naturligtvis också Svensk kuratorsförening och Sverefo kvar.

Vi hoppas att ni alla kan hitta forum där ni får stöd, inspiration och motivation att arbeta vidare med det viktiga uppdrag vi som kuratorer har inom reumatologin!
Tack till alla er som på olika sätt funnits med och bidragit till allt det positiva som nätverket, trots sin korta livslängd, fått betyda för flera av oss.

Nätverket
”Nätverket bildades 2011-05-02 och syftet har varit att främja det psykosociala arbetet inom reumatologins verksamhetsfält. Nätverket har bestått av kuratorer verksamma inom reumatologi med representanter från såväl vuxen- som barn- och ungdomssjukvården. Nätverket har varit knutet till arbetsområdet reumatologi i Svensk kuratorsförening.

Ambitionen har varit att underlätta samarbete och kontakt mellan kuratorer verksamma inom reumatologins verksamhetsområde och därigenom stärka och stödja yrkesrollen. Regelbundna träffar och nya kontaktytor har möjliggjort utbyte av erfarenhet, kunskap och information av betydelse för det psykosociala arbetet inom reumatologin. Kuratorerna har på detta sätt kunnat bredda sin kompetens och vidareutveckla sina metoder. Dessa samverkansformer bidrar till ökad patientsäkerhet och kvalitetssäkring genom ett mer likvärdigt psykosocialt omhändertagande och en gemensam värdegrund. Utifrån dessa förutsättningar underlättas även tillgången av aktuell forskning och skulle även kunna bli ett avstamp till ny forskning.”

Vid frågor kontakta före detta arbetsgruppen:Alexandra Strömvall
Västmanlands sjukhus Västerås
es.vtlnull@llavmorts.ardnaxela
Tfn: 021-17 56 33

Emelie Horn-Widman
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
es.noigergvnull@namdiw-nroh.eileme
Tfn: 031-342 95 83

Erika Olsson
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
es.noigergvnull@nosslo.akire
Tfn: 031-342 95 89

Margaretha Lundin
Kärnsjukhuset i Skövde
es.noigergvnull@nidnul.ahteragram
Tfn: 0500-47 86 62

Ros-Mari Westphal
Mälarsjukhuset
es.lldnull@lahptsew.iram-sor
Tfn: 016-104528

Reumakurator – Poster

Poster att ladda hem