Föreningen

Påminnelse till våra medlemmar! Då våra medlemsutskick sänds via mail är det viktigt att vi har rätt mailadress till Dig. Om Du har fått en ändrad mailadress var vänlig kontakta Karin Serrander, medlemsansvarig:  es.rotaruknull@gninerofsrotarukksnevs                                                                                                           

Svensk Kuratorsförening är en ideell och obunden yrkesförening och ett nationellt forum för kuratorer (socionomer) inom hälso-och sjukvård. Föreningen fungerar också som remissinstans. Översikt – Poster.

Varje år arrangerar Svensk Kuratorsförening utbildnings- och nätverksdagar för kuratorer inom hälso- och sjukvården, där aktuella ämnen presenteras.

Svensk Kuratorsförening har till uppgift att

– betona kuratorns roll som social och psykosocial expert och betydelsen av denna kompetens inom hälso- och sjukvård

– främja och utveckla medlemmarnas yrkeskunnighet genom att verka för grundlig och effektiv utbildning och fortbildning

– verka för utveckling av kuratorsarbetet såväl nationellt som internationellt och informera medlemmarna därom

– främja samarbetet mellan medlemmarna och andra yrkeskategorier med anknytning till medlemmarnas arbetsområden

– aktivt verka som remissinstans och delta i den samhälleliga debatten

Svensk Kuratorsförening har tagit initiativ till och ingått i Nationella Kvalitetsrådet för socionomer/kuratorer inom hälso- och sjukvården, som har tagit fram kvalitetspolicy och kvalitetshandbok för socionomer/kuratorer i hälso- och sjukvården.Om detta kan Du läsa mer om under fliken “Kvalitetspolicy“.