FOU

 

Nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården

1995 etablerades ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården.

Nätverket fungerar som en brygga mellan de vetenskapliga fakulteter där forskning i psykosocialt och socialt arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs; medicinsk eller samhälls- och beteendevetenskap.

Nätverket har starkt bidragit till att socionomer inom hälso- och sjukvården deltagit i den akademiska diskussionen och till att flera kurser på avancerad nivå nu ges i landet.

Ytterligare information om nätverket och forskargruppen når du via länken nedan:

Forskargrupp Socialt arbete i hälso- och sjukvård | Karolinska Institutet (ki.se)