FOU

 

Nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården

1995 etablerades ett nätverk för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården i syfte att stimulera och underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan olika fakulteter och discipliner för forskande socionomer inom hälso- och sjukvården. Forskarnätverket har till och med 2010 haft ekonomiskt stöd från FAS – forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Nätverket fungerar som en brygga mellan de vetenskapliga fakulteter där forskning i psykosocialt och socialt arbete inom hälso- och sjukvård bedrivs; medicinsk eller samhälls- och beteendevetenskap. Nätverksträffar genomförs varje år och ger medlemmarna tillfälle att utbyta forskningsresultat och metodkunskaper både inom landet och internationellt.

Nätverket har starkt bidragit till att socionomer inom hälso- och sjukvården deltagit i den akademiska diskussionen och till att flera kurser på avancerad nivå nu ges i landet. Forskarnätverket har presenterat sin verksamhet nationellt och internationellt vid flera konferenser samt arbetar med ett läroboksprojekt.

Förutom nätverksmedlemmarnas egna publikationer, som kan sökas i databaser, har kartläggningar och artiklar samlats – bl.a. i tidskriften Socionomens forskningssupplement 2008:6.

Koordinator:

Maria Flink
Med dr, Socionom                                                                                                    Medical Management Centre, LIME
and Division of Social Work, NVS
Karolinska Institutet
Funktionsområde Socialt arbete i hälso- och sjukvården, Karolinska Universitetssjukhuset

Ytterligare information om forskarnätverket finns via denna länk.

Om du vill bli medlem, sänd ett mail till es.iknull@knilf.airam