Litteratur

Här presenteras ett urval av litteratur, avhandlingar, artiklar och forskningsrapporter som berör kuratorsfrågor.

 • Med avstegen som arbetsplats – En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete (2019) av Elisabet Sernbo, (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 2019; Skriftserien 2019:1). 
 • Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences (2016) av Veronica Svärd, (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 2016; Skriftserien 2016:2). 
 • To Blend in or Stand out? – Hospital Social Workers’ Jurisdictional Work in Sweden and Germany (2013) av Manuela Sjöström, (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 2013; Skriftserien 2013:2).
 • Kurator inom hälso- och sjukvård (2019, 3:e uppl) av Annika Lundin, Inger Benkel, Gerd de Neergaard, Britt-Marie Johansson, Charlotta Öhrling. Boken ges ut på Studentlitteratur.
 • Socialt arbete i hälso- och sjukvård, Villkor, innehåll och utmaningar (2014) av Björn Blom, Ann Lalos, Stefan Morén, Mariann Olsson, Elizabeth Beddoe, Ulla Forinder m.fl
 • När döden utmanar livet, Om existentiell kris och coping i palliativ vård (2013) av Lisa Sand och Peter Strang
 • Kuratorsverksamhet inom svensk sjukvård under 70 år. Glimtar och utvecklingstrender av Ulla Fredlund (Svensk Kuratorsförening 1997).
 • Kuratorn förr och nu. Sjukhuskuratorns arbete i ett historiskt perspektiv av Siv Olsson, (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 1999; Skriftserien 1999:1).
 • Från social fixare till psykosocialexpert. Kuratorer berättar av Esbjörnsson, Berit & Johansson, Anneli (red), (Akademikerförbundet SSR och TAM-arkiv, 2006)
 • Avhandlingar i psykosocialt arbete i hälso- och sjukvård i Sverige – en kartläggning (2008) av Flink M, Öjehagen A och Olsson M . Manuskript.
 • När smärtan blir en del av livet. Livsomställning vid kronisk sjukdom och funktionshinder av Ann-Christin Gullacksen (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Lunds universitet, Lund 1998).
 • Socionomers forskning i hälso- och sjukvård (2000) av Sandén Eriksson B & Olsson M (red). Temanummer med bidrag från forskarnätverkets medlemmar. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 2000.
 • Socionomer som forskare i hälso- och sjukvård – en kartläggning av Sandén Eriksson B och Olsson M. Socialmedicinsk tidskrift, nr 4 1998, s 151-154
 • Harmoni och säkra möten av Jörgen Lundälv. Boken vänder sig till alla som arbetar med människor i utsatta livssituationer. Hit hör tex kuratorer, socialarbetare, psykologer, ambulanssjukvårdare, sjuksköterskor och läkare.
 • Om sorg (2005) av Agneta Grimby & Åsa K Johansson.
 • Mot en existentiell relationistisk helhetssyn. En studie av långtidssjuka och handikappade personers syn på sin livssituation av Frej Blomdahl (Akademisk avhandling, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Göteborg 1988).