Remisser

Svensk Kuratorsförening är remissinstans. Som förening bevakar vi att det psykosociala perspektivet beaktas.

Medlemmar får ta del av vilka remisser som besvarats genom verksamhetsberättelsen.