Styrelsearbete

Styrelsen för Svensk Kuratorsförening träffas för styrelsemöten 3-4 gånger per år. Som medlem i föreningen får man via mail ta del av vad som avhandlats vid dessa möten.

Styrelsens mest omfattande och ständigt pågående arbete rör planeringen och genomförandet av de årligen återkommande Kuratorsdagarna.

Styrelsen deltar i hearings/referensgrupper/arbetsgrupper sammankallade av främst Socialstyrelsen. Vid behov kan medlem representera styrelsen. Som medlem får du ta del av de uppdag som föreningen varit delaktig i genom verksamhetsberättelsen.

Styrelsen besvarar flertalet remisser varje år. Som medlem får du ta del av vilka remisser som besvarats genom verksamhetsberättelsen.

Styrelsen arbetar med legitimationsfrågan. Se legitimationsfrågan.

Svensk Kuratorsförening – företrädd av Birgitta Tordenström – ingår i en tvärprofessionell arbetsgrupp ”SwInG CHIP – Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiska hälsoproblem”. Bla lämnar gruppen förslag på nya och förändrade KVÅ-koder. Lathund för kurators åtgärder finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida.